Dôležité informácie

Linky MHD Martin

Mestskú dopravu v Martine zabezpečuje 27 liniek. Takmer všetky linky MHD predchádzajú centrom mesta Martin a začínajú / končia v mestskej časti Ľadoveň alebo na zastávke MHD SAD.

Mapa liniek MHD

zväčšiť mapu (šírka 1024px) [323kB]
zväčšiť mapu (plná veľkosť) [959kB]

Zoznam liniek

Kliknutím na názov linky zobrazíte trasu linky a nasledovným výberom zastávky zobrazíte cestovný poriadok.

07 smer Martin - SAD
Nákl.nádražie - Priekopa (Medňanského) - Košúty - Sever - Centrum - SAD

07 smer Nákl.nádražie
SAD - Centrum - Sever - Košúty - Priekopa (Medňanského) - Nákl.nádražie

10 smer Ľadoveň
Vrútky - Priekopa - Košúty - Sever - Centrum - Ľadoveň

10 smer Vrútky, aut.stan.
Ľadoveň / SAD - Centrum - Sever - Košúty - Priekopa - Vrútky

11 smer Ľadoveň
Vrútky - Priekopa - Záturčie - Podháj - Centrum - Ľadoveň

11 smer Vrútky, aut.stan.
Ľadoveň - Centrum - Podháj - Záturčie - Priekopa - Vrútky

12 smer Martin - SAD
Vrútky - Priekopa (Medňanského) - Košúty - Sever - Centrum - SAD

12 smer Vrútky, aut.stan.
SAD - Centrum - Sever - Košúty - Priekopa (Medňanského) - Vrútky

14 smer Paneláreň
Vrútky - Priekopa - Košúty - Paneláreň

15 smer Martin - SAD
Košúty - Záturčie - Podháj - Centrum - SAD

15 smer D.Záturčie, sídlisko
SAD - Centrum - Sever - Košúty

20 smer Ľadoveň
ŽOS Vrútky - Vrútky - Priekopa - Košúty - Sever - Centrum - Ľadoveň

20 smer ŽOS Vrútky a.s.
Ľadoveň - Centrum - Sever - Košúty - Priekopa - Vrútky - ŽOS Vrútky

21 smer Martin - SAD
Nákl.nádražie - Vrútky - Priekopa - Košúty - Sever - Centrum - SAD

21 smer Nákl.nádražie
SAD - Centrum - Sever - Košúty - Priekopa - Vrútky - Nákl.nádražie

22 smer VÚ SIM
Vrútky - Priekopa - VÚ SIM - Košúty - Sever - Centrum - SAD

22 smer VÚ SIM
SAD - Centrum - Sever - Košúty - VÚ SIM

23 smer Martin - SAD
Kol.Hviezda - Vrútky - Priekopa - Košúty - Sever - Centrum - SAD

23 smer Kol.Hviezda
SAD - Centrum - Sever - Košúty - Priekopa - Vrútky - Kol.Hviezda

24 smer Martin - SAD
Pamätník K.a B. - Vrútky - Priekopa - Košúty - Sever - Centrum - SAD

24 smer Pamätník K.a B.
SAD - Centrum - Sever - Košúty - Priekopa - Vrútky - Pamätník K.a B.

27 smer Martin - SAD
Turč.Kľačany - Vrútky - Priekopa - Košúty - Sever - Centrum - SAD

27 smer Turč.Kľačany
SAD - Centrum - Sever - Košúty - Priekopa - Vrútky - Turč.Kľačany

30 smer Martin - SAD
Záturčie - Podháj - Centrum - SAD

30 smer D.Záturčie, sídlisko
SAD - Centrum - Podháj - Záturčie

31 smer Ľadoveň
Záturčie - Podháj - Centrum - Ľadoveň

31 smer D.Záturčie, sídlisko
Ľadoveň - Centrum - Podháj - Záturčie

33 smer Martin - SAD
Kol.Hviezda - Záturčie - Podháj - Centrum - SAD

33 smer Kol.Hviezda
SAD - Centrum - Podháj - Záturčie - Kol.Hviezda

34 smer Martin - SAD
Záturčie - Košúty - Sever - Centrum - SAD

34 smer D.Záturčie, sídlisko
SAD - Centrum - Podháj - Záturčie

40 smer Martin - SAD
Stráne - Centrum - SAD

40 smer Stráne
SAD - Centrum - Stráne

41 smer Ľadoveň
Stráne - Centrum - Ľadoveň

41 smer Stráne
Ľadoveň - Centrum - Stráne

42 smer Ľadoveň
Stráne - Tepláreň, ZŤS - Ľadoveň

42 smer Stráne
Ľadoveň - Tepláreň, ZŤS - Stráne

50 smer Martin - SAD
Košúty - Sever - Centrum - SAD

50 smer Košúty, sídlisko
SAD - Centrum - Sever - Košúty

51 smer Martin - SAD
Paneláreň - Košúty - Sever - Centrum - SAD

51 smer Paneláreň
SAD - Sever - Centrum - Košúty - Paneláreň

52 smer Martin - SAD
Košúty - Sever - Centrum - Tomčany - SAD

52 smer Košúty, sídlisko
SAD - Tomčany - Centrum - Sever - Košúty

55 smer Martin - SAD
Vrútky - Priekopa - Košúty - Sever - ŠD LFUK - Centrum - Biotika - SAD

55 smer Vrútky, aut.stan.
SAD - Biotika - Centrum - ŠD LFUK - Sever - Košúty - Priekopa - Vrútky

56 smer Ľadoveň
Košúty - Sever - Centrum - Ľadoveň

56 smer Košúty, sídlisko
Ľadoveň - Centrum - Sever - Košúty

62 smer Bystrička
Ul.A.Pietra - Centrum - Bystrička

62 smer Ul.A.Pietra
Bystrička - Centrum - Ul.A.Pietra

44 smer Stráne
SAD - Ľadoveň - Centrum - Stráne

44 smer Martin - SAD
Stráne - Podháj - Záturčie - Košúty - Sever - Centrum - Ľadoveň - SAD

Alternatívna verzia

Alternatívna verzia je neaktívna.
Prepnúť na alternatívnu verziu

Alternatívna verzia je určená pre telefóny bez podpory JavaScriptu.

© mhdmartin.sk

Verzia pre PC www.mhdmartin.sk
Dopravu zabezpečuje Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s.
Web prevádzkuje J&E production